Televisiewinkel gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Actievoorwaarden

Ontvang nu tot €500,- retour of krijg gratis een Playstation 4 PRO t.w.v. €420 bij aankoop van een Sony Bravia TV actiemodel.

Hoe werkt deze actie?

  • Koop één van de actiemodellen tussen 3 oktober - 24 november 2019
  • Je hebt een MySony-account nodig én je dient je product te registreren om een cashback-claim in te kunnen dienen. Als je nog geen MySony-account heeft, moet je een account aanmaken. Dit kan je doen via www.sony.eu/mysony. Om jouw cashback-claim te voltooien dien je de originele streepjescode met serienummer uit de verpakking te knippen. Maak hiervan een foto, alsmede een foto van de aankoopbon waarop alle gegevens staan zoals de winkelgegevens, de productnaam en aankoopdatum. Ga naar www.sony.nl/promo/tv om uw cashback-claim in te dienen.
  • Alle cashback-claims die met betrekking tot de cashback-actie worden ingediend, moeten op 7 januari 2020 zijn ontvangen. Na deze datum worden geen cashback-claims meer geaccepteerd.
  • Je ontvangt het retourbedrag of de PS4 PRO binnen 28 dagen mits je inzending voldoet aan alle criteria. In het geval waar Sony deze deadline niet kan halen, doen ze dit zo snel als mogelijk.

Back to top
  Loading...