Televisiewinkel gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Garantie

U heeft 1 of 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten, afhankelijk van de fabrikant onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Alleen in deze gevallen kunnen wij het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product inruilen tegen een nieuwe product. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

Beschadigd of verkeerd product
Controleer bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u zo snel mogelijk na ontvangst (we verzoeken u dit binnen 48 uur te doen) aan ons te melden via mail of telefoon. Wanneer u een verkeerd of door transport beschadigd product heeft ontvangen, moet dat zo snel mogelijk door u retour worden gestuurd.

Procedure bij klacht na 7 dagen

Indien er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat eerdergenoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantie procedure. Wat moet u doen? Er zijn twee mogelijkheden:

1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur (zie hieronder de contactgegevens). Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

2. Neem contact op met televisiewinkel.nl
U kunt natuurlijk ook altijd langskomen in Naarden met het product. Wij bekijken samen met u de storing. Indien reparatie nodig is, gaat het product naar de reparatieservice van de desbetreffende fabrikant. Reparatie duurt in de regel 2 - 3 weken. U kunt het product weer afhalen in onze showroom zodra het gerepareerd is. Wij stellen u op de hoogte zodra wij het gerepareerde product retour hebben ontvangen van de fabrikant.


Garantie logo Klik voor meer informatie over de garantie op het merk van uw product.

Service center
Garantietermijn

:
:

0900 - 355 53 33 (€ 0,25 p.m.)
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door AKAI verzorgd. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Een defect product kan op de volgende wijze worden aangeboden:
- Via de detaillist waar u het product heeft gekocht
- Direct bij de eigen technische dienst van AKAI.

Als u het defecte apparaat naar de technische dienst van AKAI stuurt, dan dient u de aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het apparaat deugdelijk te verpakken. Verzending geschiedt op eigen risico. Het adres is:

Electronic Technical Center
Kolenbranderstraat 28
Industrieterrein Donkersloot-Noord
2984 AT Ridderkerk

Openingstijden van het service center zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.Service center
Garantietermijn

:
:

hch@harman.com of 0900 - 765 33 37 (CE Repair)
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door Harman/Kardon verzorgd, via het bedrijf CE-Repair. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Een defect product kan op de volgende wijze worden aangeboden:
- Via de detaillist waar u het product heeft gekocht
- Bij CE-Repair in Mijdrecht

Als u het defecte apparaat bij CE-Repair brengt of opstuurt, dan dient u de aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het apparaat deugdelijk te verpakken. Verzending geschiedt op eigen risico.

CE-Repair Mijdrecht
www.cerepair-mijdrecht.nl
Telefoonnummer: 0900 - 765 33 37


Garantie Humax


Service center
Garantietermijn

:
:

085 - 500 04 01 of zie MyHumax.nl voor handige tips
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door Humax verzorgd. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Voordat u uw Humax ter reparatie aanbied, raden we u aan om de supportpagina te bekijken. Veel problemen kunt u hiermee zelf oplossen. Mocht u het defect toch niet zelf kunnen oplossen, dan kan een defect product op de volgende wijze worden aangeboden:
- Via de detaillist waar u het product heeft gekocht
- Bij Quantis Electronics

Als u het defecte apparaat naar Quantis Electronics opstuurt, dan dient u de aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het apparaat deugdelijk te verpakken. Verzending geschiedt op eigen risico. Het adres is:

Quantis Electronics B.V.
t.a.v. Service-afdeling
Vaalserbergweg 317
5628 CH EINDHOVENService center
Garantietermijn

:
:

hch@harman.com of 0900 - 765 33 37 (CE Repair)
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door JBL verzorgd. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Een defect product kan op de volgende wijze worden aangeboden:
- Via de detaillist waar u het product heeft gekocht
- Bij CE-Repair in Mijdrecht

Als u het defecte apparaat bij CE-Repair brengt of opstuurt, dan dient u de aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het apparaat deugdelijk te verpakken. Verzending geschiedt op eigen risico.

CE-Repair Mijdrecht
www.cerepair-mijdrecht.nl
Telefoonnummer: 0900 - 765 33 37Service center
Garantietermijn

:
:

0900 - 0576 (€ 0,10 p.m.)
2 jaar

De service- en garantieafhandeling van de KPN Digitenne producten wordt volledig door KPN verzorgd. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.


Een defect KPN product kan alleen bij KPN zelf worden aangeboden en NIET via onze showroom. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen via met KPN via 0900 - 0576. Daar wordt met u naar een passende oplossing gekeken.
Service center
Garantietermijn

:
:

0900 - 543 54 54 (€ 0,10 p.m.) of voor België 015 - 200 255
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door LG verzorgd. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Bij een defect of storing aan uw LG product dient u contact op te nemen met het telefoonnummer van de klantenservice van LG. Veel problemen zijn vaak door u zelf al te verhelpen (door instellingen te wijzigen of uw apparaat anders aan te sluiten bijvoorbeeld), zonder dat er reparatie nodig is. Mocht er toch reparatie nodig zijn, dan kunt in het onderstaande schema zien welke garantiebepaling voor u van toepassing is.

LG Electronics Benelux levert de volgende garantiebepalingen:


Plasmascherm Aan huis service, u kunt een afspraak maken met de klantenservice van LG.
LCD Televisie van 36 inch of groter Aan huis service, u kunt een afspraak maken met de klantenservice van LG.
LCD Televisie kleiner dan 36 inch U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.
Blu-Ray / DVD / Home Cinema Sets U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.Service center
Garantietermijn

:
:

Logitech support afdeling
2 jaar

Vaak lijkt een product defect te zijn terwijl er eigenlijk niets aan mankeert. In dergelijke gevallen heeft wat speurwerk meer zin dan een omruilgarantie, wat alleen voor duidelijke defecten nodig is.

Dit gedeelte bevat naast de garantiebepalingen belangrijke informatie over richtlijnen voor het gebruik van uw Logitech-product.

Systeemvereisten en -verbindingen
Zorg ervoor dat uw hardware en software aan de systeemvereisten voldoen, het apparaat op de juiste manier aangesloten is, en uw computer het verbindingstype van ons product ondersteunt. Sluit dit apparaat nooit op een stopcontact aan via een adapter van derden. Deze adapters kunnen uw pc en randapparatuur beschadigen. Als uw pc niet de vereiste connector heeft, is het raadzaam uw leverancier te vragen het apparaat voor u om te ruilen.

Op een ander systeem testen
Test het apparaat op een andere compatibele computer om de mogelijkheid van een fout op uw computer uit te sluiten. Als het daar werkt, is het onwaarschijnlijk dat het probleem bij het Logitech-apparaat ligt.

Ook als het apparaat niet op de andere pc werkt, hoeft dit echter nog niet te betekenen dat het defect is. Op de website van Logitech vindt u meer informatie en tips, aan de hand waarvan u mogelijke oorzaken van problemen kunt elimineren. U kunt ook de klantendienst van Logitech bellen. Deze telefoonnummers staan op www.logitech.com.

Garantie-omruil
Als u alle opties en tests geprobeerd heeft en het probleem nog steeds niet kunt oplossen of verhelpen, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier voor een garantie-omruil, mits deze nog geldig is. Wettelijke leveranciersgaranties (bij het aankooppunt) zijn in Europa minimaal 2 jaar geldig (12 maanden in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Internetwinkels, e-commerce- en online-winkels hebben dezelfde voorwaarden als alle andere aankooppunten.

Stuur het product niet naar Logitech terug, tenzij zij u daarom gevraagd hebben; ongevraagde retourzendingen worden niet verwerkt. Leveranciers en distributeurs dienen onmiddellijk contact op te nemen met hun zakelijke partner, niet met de klantendienst.

Als er een gegronde reden is waarom de garantieclaim niet door de leverancier verwerkt kan worden of buiten de minimale (leveranciers)garantieperiode valt, neem dan contact op met de klantendienst van Logitech. De medewerkers adviseren u graag welke stappen u moet ondernemen. Kijk www.logitech.com voor de telefoonnummers.

Het supportteam van Logitech heeft de volgende informatie nodig om uw situatie te kunnen beoordelen:

- Modelnummer van het product (M/N) - te vinden op het productlabel
- Serienummer (S/N) - te vinden op het productlabel
- Aankoopdatum
- Aankooppunt (dealer, plaats)
- Waarom het aankooppunt (dealer) niet wilde ruilen (wij wijzen u erop dat wij alleen in uitzonderingsgevallen ruilen)
- Probleem/foutbericht
- Wat u al gedaan hebt om het probleem op te lossen
- Uw volledige adres inclusief een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bentService center
Garantietermijn

:
:

073 - 640 28 03 of www.e-care.nl
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door Panasonic verzorgd, via het bedrijf E-Care. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Bij een defect of storing aan uw Panasonic product dient u contact op te nemen met het telefoonnummer van de klantenservice van Panasonic. Veel problemen zijn vaak door u zelf al te verhelpen (door instellingen te wijzigen of uw apparaat anders aan te sluiten bijvoorbeeld), zonder dat er reparatie nodig is.

Mocht er toch reparatie nodig zijn, dan kunt in het onderstaande schema zien welke garantiebepaling voor u van toepassing is.

TV van 32 inch en groter Aan huis service, u kunt een afspraak maken met het Service Center van Panasonic.
TV kleiner dan 32 inch U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.
Blu-Ray / DVD / Home Cinema Sets U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.


Create2Fit B.V.
Afd. Garantie en Reparaties
Antwoordnummer 1455
1410 WC NaardenService center
Garantietermijn

:
:

0900 - 202 08 71 (€ 1,- per gesprek + uw gebruikelijke kosten) of ga naar de Philips Support Site
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door Philips verzorgd. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Bij een defect of storing aan uw Philips product kunt u het beste contact opnemen met de klantenservice van Philips. Veel problemen zijn vaak door u zelf al te verhelpen (door instellingen te wijzigen of uw apparaat anders aan te sluiten bijvoorbeeld), zonder dat er reparatie nodig is. Mocht er toch reparatie nodig zijn, dan kunt in het onderstaande schema zien welke garantiebepaling voor u van toepassing is.

TV vanaf 37 inch en groter Aan huis service, u kunt een afspraak maken met de klantenservice van Philips. Uw televisie wordt binnen 48 uur aan huis gerepareerd. Wanneer reparatie aan huis niet mogelijk is wordt het toestel meegenomen naar de werkplaats en ontvangt u een leentoestel.
TV kleiner dan 37 inch Pick up & Return service. Aanmelding door de consument bij de consumentenlijn, haalt Philips de defecte TV bij u thuis op en wordt deze na reparatie bij u teruggebracht. Om de consument zo snel en zo correct mogelijk te helpen zal er indien mogelijk direct een afspraak gemaakt worden, waarna de home Pick-up de volgende dag plaats zal vinden (of een andere gewenste datum).

De reparatie zal in normale omstandigheden gebeuren, binnen een termijn van ongeveer 7 werkdagen.

U kunt ook uw product bij ons in Naarden langs brengen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.

Create2Fit B.V.
Antwoordnummer 1455
1410 WC Naarden
Blu-Ray / DVD / Home Cinema Sets U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.

Create2Fit B.V.
Antwoordnummer 1455
1410 WC Naarden


Het service center van Philips is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur.Service center
Garantietermijn

:
:

0900 - 746 63 37 (€ 0,10 p.m.) of voor België 070 - 700 502
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door Pioneer verzorgd. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.


Bij een defect of storing aan uw Pioneer product dient u contact op te nemen met het telefoonnummer van de klantenservice van Pioneer. Veel problemen zijn vaak door u zelf al te verhelpen (door instellingen te wijzigen of uw apparaat anders aan te sluiten bijvoorbeeld), zonder dat er reparatie nodig is. Mocht er toch reparatie nodig zijn, dan kunt in het onderstaande schema zien welke garantiebepaling voor u van toepassing is.


LCD / Plasma Aan huis service, u kunt de aanvraag hiervoor aangeven bij televisiewinkel.nl. Wij geven uw aanvraag door aan Pioneer. Zij zullen contact met u opnemen om een afspraak te maken.
Blu-Ray / DVD / Home Cinema Sets U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.

Create2Fit B.V.
Afd. Garantie en Reparaties
Antwoordnummer 1455
1410 WC Naarden
Service center
Garantietermijn

:
:

026 - 323 31 62
2 jaar (Let op: op aankopen voor 1 januari 2012 geldt een garantietermijn van 1 jaar)

Salora besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van haar producten. Mocht het onverhoopt gebeuren dat uw toestel een defect heeft, raadpleeg dan eerst de veel gestelde vragen pagina van Salora, om te zien of het probleem zo verholpen kan worden. Indien dit het probleem niet heeft verholpen, neem dan contact op met televisiewinkel.nl. Houdt uw aankoopnota, type toestel en klachtomschrijving bij de hand. Heeft uw toestel een defect, dan kunt u het toestel ter reparatie aanbieden bij ons, of u neemt direct contact op met het service centrum van Salora.


Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.


Create2Fit B.V.
Afd. Garantie en Reparaties
Antwoordnummer 1455
1410 WC Naarden
Service center
Garantietermijn

:
:

088-9090100 (lokaal tarief) of voor België 02 201 2418 (lokaal tarief)
2 jaar

Samsung hecht grote waarde aan goede dienstverlening, ook na uw aankoop. Daarom staat de Samsung Service- en Informatielijn elke werkdag van 9.00 uur tot 18.00 uur klaar om al uw vragen over Samsung producten te beantwoorden.Samsung heeft een aan huis service die van toepassing is Plasma, LCD en LED televisies groter dan 37 inch.


LED, LCD en Plasma TV's van 37 inch en groter 2 jaar garantie met aan huis service, u kunt een afspraak maken met de klantenservice van Samsung wanneer u een technisch probleem heeft.
Syncmaster Monitoren Sinds 1 april 2010 is de garantie 2 jaar (voorheen was het 3 jaar garantie) met Pick up & Return Service, u kunt een afspraak maken met de klantenservice van Samsung wanneer u een technisch probleem heeft. Kies in het telefonische keuze menu voor optie 4 (Notebooks en Monitoren).
LED, LCD en Plasma TV'S kleiner dan 37 inch 2 jaar garantie. U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen wanneer u een technisch probleem heeft. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.
Blu-Ray / DVD / Home Cinema Sets 2 jaar garantie (aankopen voor 01-10-2009: 1 jaar garantie). U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen wanneer u een technisch probleem heeft. Wanneer u het apparaat naar ons wilt toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.

Create2Fit B.V.
Afd. Garantie en Reparaties
Antwoordnummer 1455
1410 WC Naarden


Hoe gaat Samsung te werk?

Uw reparatieaanvraag kan via telefoonnummer 0900 - 726 78 64 MET vermelding van de volledige modelcode en serienummer aangemeld worden.


Een professionele technicus komt op afspraak bij u aan huis om het probleem op te lossen. Deze service is alleen geldig en gratis binnen de garantieperiode. Indien het vermeende defect het gevolg is van een gebruikersfout, kunnen kosten in rekening worden gebracht.


Buiten de garantieperiode kan eveneens aanspraak worden gemaakt op reparatie aan huis. Voorafgaand aan het bezoek worden dan de voorrij- en onderzoekskosten aan u kenbaar gemaakt. Na onderzoek op locatie volgt een definitieve prijsopgave.


Een huisbezoek kan worden ingepland als er in overleg met de aanvrager is beoordeeld dat de storing het gevolg is van een technisch defect.


Cosmetische schade ontstaan tijdens levering van het product door de leverancier valt niet onder deze serviceverlening.


Bij muurbevestiging van een televisie dient het toestel voorafgaand aan het bezoek van de technicus gedemonteerd te zijn. Het wederom monteren van de televisie aan de wand is voor verantwoordelijkheid van de consument. Tijdens het bezoek van de technicus moet iemand aanwezig zijn om eventueel te assisteren bij het optillen van TV schermen van 40 inch en groter.


De Waddeneilanden zijn vanwege logistieke beperkingen uitgesloten van deze dienstverlening.

Service center
Garantietermijn

:
:

0900 - 742 77 23 (€ 0,10 p.m.)
2 jaar + 1 jaar na registratie

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door Sharp verzorgd. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Bij een defect of storing aan uw Sharp product dient u contact op te nemen met het telefoonnummer van de klantenservice van Sharp. Veel problemen zijn vaak door u zelf al te verhelpen (bijvoorbeeld door instellingen te wijzigen of uw apparaat anders aan te sluiten), zonder dat er reparatie nodig is. Mocht er toch reparatie nodig zijn, dan kunt in het onderstaande schema zien welke garantiebepaling voor u van toepassing is.

De garantietermijn is 2 jaar, deze kan met 1 jaar verlengd worden na registratie.


Sharp levert de volgende garantiebepalingen:

Televisies tot 26 inch U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.
Televisies van 26 inch t/m 32inch Ophaal en bezorg service, u kunt een afspraak maken met de klantenservice van Sharp.
Televisies van 40 inch en groter Aan huis service, u kunt een afspraak maken met de klantenservice van Sharp.Service center
Garantietermijn

:
:

020 - 658 18 88
1 of 2 jaar

U kunt online uw reparatie aanvragen via de Sony Support Site. Dit geldt voor reparaties die zowel binnen als buiten de garantietermijn vallen. Als uw apparaat niet in bovenstaande categorie valt, kunt u contact opnemen met het Consumenten Informatie Center van Sony via 020 - 658 18 88 of u kunt bellen met de klantenservice van televisiewinkel.nl.

Let er op dat u bij het registreren van uw reparatie het model- en serienummer en de aankoopbon van het toestel nodig heeft.
Na de registratie zal één van onze service centers contact met u opnemen, waarna de reparatie snel en professioneel (indien mogelijk volledig) bij u thuis uitgevoerd zal worden. Schermen van 37" en groter hebben een aan huis service. Dit is van toepassing op schermen gekocht na 1 april 2010. Heeft u een 32" scherm gekocht voor 1 april 2010 dan heeft u daar ook nog aan huis garantie op. Indien uw product niet geregistreerd kan worden, raden wij u aan om contact op te nemen met het Consumenten Informatie Center van Sony via 020 - 658 18 88.

Home-Cinema Sets, Blu-Ray spelers, DVD-spelers of TV's kleiner dan 27 inch

Wanneer u een TV heeft die kleiner is dan 27", een 32" tv gekocht heeft na 1 april 2010 of een Blu-Ray/DVD speler heeft met een defect, dan kunt u uw product bij ons in Naarden langs brengen. Wanneer u het apparaat naar ons wilt toesturen, dan dient u een kopie van de aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.


Create2Fit B.V.
Afd. Garantie en Reparaties
Antwoordnummer 1455
1410 WC Naarden


Sony Extra Garantie voor consumentenproducten, 5 jaar Garantieplan

Hoewel Sony producten levert met een hoge kwaliteit, valt een storing nooit geheel uit te sluiten. Met de aanschaf van een Sony Extra Garantie Certificaat verzekerd u zich van een zorgeloos gebruik van uw Sony apparaat, zonder onverwachte kosten, voor een periode van 5 jaar. Deze extra zekerheid wordt u aangeboden door de onvoorwaardelijke ondersteuning van ons en Sony Nederland. Het is immers een gezamenlijk belang dat u langdurig plezier heeft van het Sony product.

Klik voor meer informatie over:


Sony Garantieplan 5 jaar vanaf 40 inch.
Sony Garantieplan 5 jaar 27 t/m 37 inch.
Sony Garantieplan 5 jaar 15 t/m 26 inch.Service center
Garantietermijn

:
:

026 - 323 31 62 (Selectro Service Group)
2 jaar

De service- en garantieafhandeling wordt volledig door Toshiba verzorgd, via het bedrijf Selectro. Door deze werkwijze kunnen wij een optimale service en snelle afhandeling garanderen.

Bij een defect of storing aan uw Toshiba product dient u contact op te nemen met het telefoonnummer van Selectro. Veel problemen zijn vaak door u zelf al te verhelpen (door instellingen te wijzigen of uw apparaat anders aan te sluiten bijvoorbeeld), zonder dat er reparatie nodig is. Mocht er toch reparatie nodig zijn, dan kunt in het onderstaande schema zien welke garantiebepaling voor u van toepassing is.

Toshiba levert de volgende garantiebepalingen:

LCD Televisie vanaf 32 inch Aan huis service, u kunt een afspraak maken met Selectro.
TV / DVD combi's U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.
DVD Spelers U kunt uw product bij ons in Naarden langs brengen of opsturen. Wanneer u het apparaat naar ons wil toesturen, dan dient u de (kopie)aankoopbon met het apparaat mee te sturen en het defect te omschrijven in een begeleidend schrijven. U dient het apparaat deugdelijk te verpakken. De verzending geschiedt op eigen risico en kan kosteloos verstuurd worden naar ons antwoordnummer. U moet rekening houden met een periode van ongeveer 3 weken voor reparatie.

Create2Fit B.V.
Afd. Garantie en Reparaties
Antwoordnummer 1455
1410 WC Naarden
Garantietermijn

:
Afhankelijk van het product

Vogel’s staat achter alle producten die het bedrijf maakt. Ze bieden al onze klanten graag garantie voor al hun producten.

10 jaar garantie
Vogel’s biedt standaard 10 jaar garantie op alle producten uit de Evolution 6000-serie (2 jaar garantie op elektronische onderdelen).

5 jaar garantie
Vogel’s biedt standaard 5 jaar garantie op alle basiscomponenten van de Original- en Evolution-producten (2 jaar garantie op elektronische onderdelen).

2 jaar garantie
Vogel’s biedt standaard 2 jaar garantie op alle elektronische onderdelen.

Mochten er problemen ontstaan met uw Vogel's muurbeugel, dan kunt u het beste contact opnemen met televisiewinkel.nl. Wij zullen dan samen met Vogel's voor u opzoek gaan naar de beste oplossing!
Service center

:

0900 - 1884 (€ 0,10 p.m.) of online via Ziggo Klantenservice

Mijn Ziggo CI+ CAM Module werkt niet

Controleer eerst of uw TV geschikt is voor gebruik van de Ziggo CI+ CAM Module, via deze link kunt u zien of uw televisie geschikt is.

Controleer uw software
Het is altijd verstandig om de laatste software op uw TV te plaatsen. De fabrikanten verbeteren regelmatig de software van uw TV om de functionaliteit te verbeteren, wat ook het gebruik van de CI+ Module ten goede kan komen. Op de website van de fabrikant van uw TV kunt u de laatste software/firmware versie downloaden. Heeft u een internetaansluiting op uw TV? Dan kunt u ook vaak via uw TV de laatste versie downloaden en installeren op uw TV.

Hoe moet ik de module installeren?
Het installeren van de CI+ module is niet moeilijk. Wél moet u de module bij aanvang van de installatie NOG NIET in de televisie steken. N.B. Ook bij CI+ heeft u voor ontvangst van het televisiesignaal een coaxkabel nodig.

Activeer eerst bij de instellingen van uw tv digitale ontvangst (hiervoor moet u ook een frequentie en Netwerk ID invoeren). Kunt u het menu niet vinden waar u digitale tv activeert, dan kunt u ook uw tv herstellen naar fabrieksinstellingen. Hierna zal altijd gevraagd worden of u digitaal (DVB-C) of analoog wilt ontvangen.

Laat de tv vervolgens naar digitale kanalen zoeken. Als de tv hiermee klaar is, steekt u de Ziggo smartcard in de module en plaatst u de module in de televisie. Nu bent u klaar om digitaal televisie te kijken.

Ik heb alle stappen gevolgd, maar ik ontvang nog geen digitale zenders
We raden u aan contact op te nemen met de klantenservice van Ziggo via 0900 - 1884 (€ 0,10 p.m.) of online via Ziggo Klantenservice. Vaak kunnen ze u op afstand nog van enkele tips voorzien of eventueel een afspraak maken zodat een monteur bij u langs komt.

E-meldingen

Heeft u Digitale Televisie van Ziggo en ziet u een storingsmelding in beeld? Via deze link kunt u zien wat de storingsmelding betekend en wat u er aan kan doen.

DTV Smartcard activeren

Heeft u een nieuwe smartcard? Dan moet deze eerst geactiveerd worden. U kunt de smartcard activeren via deze link.
Back to top
  Loading...