Televisiewinkel gaat verder als HelloTV!
Ga naar HelloTV >

Zichttermijn

Wanneer je een online aankoop doet, dan heb je niet de mogelijkheid om het product eens goed te bekijken, zoals je dat normaal gesproken wel in de winkel zou doen. Daarom heb je bij online aankopen op Televisiewinkel.nl een zichttermijn van 14 dagen. Vanzelfsprekend zitten hier een aantal voorwaarden aan verbonden, maar welke?

Ja dat kan. Wanneer je online een product hebt besteld mag je deze uitpakken en bekijken voor zover dat nodig is. Dit houdt in dat wanneer je bijvoorbeeld een espressoapparaat hebt gekocht, deze mag controleren op de juiste kleur, het juiste display, de juiste accessoires etc. Je mag het product echter NIET in gebruik nemen.

Alle producten kan je gewoon retourneren via het onderstaand adres samen met de meegeleverde retourbon.

Create2Fit B.V.
Afd. Retouren
Bronsstraat 10
1411AV Naarden

Het is ook mogelijk om het product te laten ophalen. Hiervoor dien je contact op te nemen met onze klantenservice.

Als je een product vanuit België wilt retourneren dan kan je het product naar het dichtstbijzijnde Postkantoor brengen en retourneren naar ons adres. Ons adres kan je terugvinden op onze contactpagina.

Ja, indien je de bestelling hebt geretourneerd en deze al betaald had, dan wordt het aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending) zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping naar je teruggestort. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarmee je ook de bestelling hebt betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wanneer je van het herroepingsrecht gebruik wilt maken raden wij je aan om jouw bestelling terug te sturen naar ons adres, of ons te bellen voor een ophaalafspraak, voor een snelle afhandeling. Er worden retourverzendkosten ingehouden voor gebruik van de ophaalservice - deze kosten worden (alleen indien je gebruik maakt van de ophaalservice) verrekend met het totale retourbedrag. Het bedrag van jouw bestelling exclusief deze kosten wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald.

Wanneer je online iets besteld heeft op Televisiewinkel.nl, heb je iets op afstand gekocht. Je hebt hierdoor recht op een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat je het product hebt ontvangen. Binnen deze 14 dagen kan je bij ons melden om het te retourneren, je mag het product echter niet in gebruik nemen tijdens deze termijn.

Retourneren kan via onderstaand adres of door een ophaalafspraak te maken. De kosten voor het retourneren zijn voor jouw rekening. Het onbeschadigde en ongebruikte product dien je, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en fabrieksverpakking samen met de retourbon naar Televisiewinkel.nl terug te sturen. Indien je de producten zelf wenst te retourneren dient je dit uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst of na aanmelding te doen. Indien je te ver bent gegaan bij de beoordeling of het product wenst te behouden, mogen wij de daardoor ontstane waardevermindering verrekenen met het terug te storten bedrag.

Create2Fit B.V.
Afd. Retouren
Bronsstraat 10
1411AV Naarden

Wil je liever een ophaalafspraak maken, dan kan je contact opnemen met onze klantenservice. Wij kunnen gelijk met je een dag afspreken om het product te laten afhalen op een door jou aan te geven adres. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening.

Back to top
  Loading...