Televisiewinkel gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Uw reparatie

Uw reparatie

Heb je een product ter reparatie opgestuurd naar ons, of ingeleverd in onze winkel? En heb je een Zir-Servicenummer ontvangen? Dan kan je hier de status van uw reparatie inzien.

Wanneer je geen Zir-Servicenummer hebt ontvangen loopt de reparatie via ons. Voor de status van de reparatie bel dan met de klantenservice: 035 - 69 54 290

Back to top
  Loading...