Televisiewinkel gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Wat is de ideale plaats voor je TV? Hier wat tips!

We kijken gemiddeld zo’n 2,5 tot 3 uur per dag TV. Het is dan ook logisch dat de TV vaak een prominente plek in de woonkamer krijgt. De televisies met een beeldschermdiagonaal van 80-120 cm zijn het meest populair. De TV wegstoppen in een kastje is tegenwoordig dus ook geen optie meer. Wegstoppen hoeft ook niet, de nieuwste TV’s hebben vaak een prachtig minimalistisch design. Onderstaande tips helpen je om de ideale plaats voor je TV in de woonkamer te vinden! Lichtinval De huidige TV’s hebben een ultraplat (vaak spiegelend) scherm. Lichtbronnen zoals ramen en lampen kunnen vervelende spiegelingen geven. TV kijken kan op deze manier erg vermoeiend worden. Onze tips? Zet je televisie altijd op een plek neer waar je zo min mogelijk last hebt van lichtspiegelingen. Het is ook mogelijk om de tv lichtjes schuin te plaatsen of te kantelen zodat de spiegelingen verminderen. Plaats je televisie ook nooit voor een raam, het felle buitenlicht kan zeer vermoeiend zijn voor je ogen. Na enkele minuten is TV kijken al niet meer prettig.

De allernieuwste televisies zijn nu ook uitgerust met omgevingssensoren die de lichtinval in de kamer meten. De tv past dan automatisch de beeldinstellingen aan zodat je altijd optimaal naar de tv kunt kijken. Of het nou zonnig zomerweer of grijs winterweer is, je beeldprestaties zijn altijd perfect! Kijkhoogte TV Veel mensen vinden het moeilijk om de optimale kijkhoogte van hun TV te bepalen. Of de TV nou op een meubel staat of aan de muur bevestigd is, kijkhoogte is van groot belang. Als de TV te hoog of te laag hangt kan je hier enorm veel last van krijgen. Je nek en schouders zitten altijd in een gespannen houding terwijl tv kijken juist ontspannend moet zijn. De vuistregel bij het ophangen of plaatsen van je TV is dan ook dat 1/3 van het beeldscherm op ooghoogte hangt (1/3 vanaf boven). Gemiddeld komt dit neer op een hoogte van 95 cm vanaf de grond. Kijkafstand televisie De optimale kijkafstand voor de tv is ten eerste per persoon verschillend. Zo spelen persoonlijke voorkeur en oogconditie een grote rol. Toch is het belangrijk om een middenweg te vinden tussen verschillende persoonlijke voorkeuren. Zit je te dichtbij of te ver af dan ga je dit zeker ook merken aan je ogen. Het formaat van de TV speelt dan ook een grote rol: de standaardregel is 10 cm kijkafstand per inch. Dus een tv van 40 inch heeft een optimale kijkafstand van 4.00 meter. Meer info Uiteraard is bovenstaande slechts een advies. De perfecte plaats voor de TV is voor iedereen verschillend. Wil je de TV graag aan de muur bevestigen? Onze tip is dan om te investeren in een goede muurbeugel. Het beste is dat deze beweegbaar is, zo kun je de TV in elke situatie, altijd in de optimale positie zetten. Kies voor een beugel met een stevige constructie die het gewicht van de TV goed kan dragen. Zo voorkom je hele vervelende ongelukjes.
Back to top
  Loading...