Televisiewinkel gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Art when it's off, TV when it's on

Is het een televisie of een schilderij? The Frame is dé tv van de toekomst. Naast dat het een schitterende televisie is met Ultra HD en HDR kan The Frame gebruikt worden als schilderij om je favoriete kunstwerk tentoon te stellen.

Kunst naar keuze

Via de Art mode is er een groot aanbod aan kunstwerken. Op deze manier bepaal jij zelf welk kunstwerk er bij jou past op elk moment van de dag. Ook kun je er voor kiezen om de televisie op te laten gaan in de omgeving. Zo geniet je van de TV als hij aan staat maar zie je hem amper als hij uit staat.

Bekijk assortiment

Intens heldere kleuren

Met HDR, een nieuwe beeldtechnologie die ervoor zorgt dat je waarheidsgetrouw beeld krijgt, zie jij alle details haarscherp en altijd met de juiste belichting en kleuren.

100% kleurvolume

Nog nooit is het kleurvolume zo hoog geweest. De nieuwe Samsung QLED TV’s hebben een kleurvolume van 100%. Hierdoor worden alle getoond zoals de filmmaker ooit bedoeld heeft. Ook beschikt elke QLED over Contrast Elite. Door deze speciale antireflecterende laag is er geen storende reflectie van licht. Je kunt nu dus jouw televisie plaatsen waar jij maar wilt!

Aanbod bekijken

De stijlvolle oplossing

Hang de televisie als een schilderij tegen de muur met de No Gap Wall-Mount. Deze wandbeugel zorgt ervoor dat je de TV naadloos tegen de muur hangt en kan 15 graden gekanteld worden. Deze wandbeugel is optioneel.

Ambient mode

Met de nieuwe Ambient mode bepaal je zelf hoe je TV er uit ziet als deze uitstaat. Vandaag de dag kijken we nog steeds graag TV en het liefst op een groot scherm maar we zien hem liever niet. Laat hem opgaan in je huiskamer door de TV de kleur van de muur aan te laten nemen. Of kies er juist voor om je favoriete kunst te tonen. En met de ingebouwde omgevingssensor past de TV zich aan het omgevingslicht aan.

Aanbod bekijken

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.

Back to top
  Loading...